بهتر و تأثیرگذارتر بنویسید

نامۀ نویسنده

برای دریافت نامه‌های خصوصی مدیر مدرسه نویسندگی آدرس ایمیل خودتان را در قاب زیر ثبت‌ کنید:

اخبار مدرسه نویسندگی:

مقاله‌های برتر
جدیدترین نوشته‌ها
بازخوردهای شرکت‌کنندگان دوره‌ی آنلاین نویسندگی خلاق

این صفحه را ساخته‌ام تا دوستانم در کلاس نویسندگی خلاق دربارۀ حس و حالشان از حضور در این دوره برایم بنویسند و بگویند پیش از این دوره به نوشتن چگونه نگاه می‌کردند و با ورود به این دوره به چه دیدگاهی رسیدند.

در بیش از چهل دورۀ گذشته با دوستان نازنین و  خوش‌ذوق بسیاری آشنا شدم که این جملۀ زیبایی هنری دیوید تورو را برایم تداعی می‌کنند:

«دوستان امیدهای یکدیگر را عزیز می‌دارند و با رؤیاهای یکدیگر مهربان‌اند.»

رسانه‌های مدرسه نویسندگی