افلیا فصیحی

نویسنده

اُفِلیا (Ophelia) هستم. افلیا فصیحی. یک دهه پنجاهی شیفته‌ی مطالعه و یادگیری. به دنبال هیجان پیداکردن راه حل‌ها و شیوه‌های جدید برای مسائل مختلف. عاشق جستجو. شاید به خاطر مهندس بودنم باشد یا اینکه برعکس به دلیل این صفت، مهندس شدم. 

نوشتن همراه همیشگی زندگی‌ام بوده است. از اول دبیرستان خاطراتم را می‌نوشتم و از زمان دانشجویی یادداشت‌نویسی روزانه جای گوش‌های شنوای بدون قضاوت را برایم پرکرده است. در کار و حرفه هم، نوشتن و مستندسازی از جمله وظایفم بوده است.

حالا هم بصورت حرفه‌ای نویسندگی را دنبال می‌کنم. سال‌ها خاطره نوشتم و معتقدم…» بیشتر درباره‌ی من بدانید.

مقاله‌های منتشرشده‌ی من: