دورۀ غیرحضوری نوشتاردرمانی | حالِ خوبِ نوشتن

 نوشتاردرمانی چیست؟ در تعریفی ساده می‌توان گفت نوشتاردرمانی یعنی درمان با نوشتن. اما آیا با هر نوع نوشتنی می‌توانیم به درمان روح و روان خودمان بپردازیم. اینجاست که پژوهش‌های علمی و انبوهی از تمرین‌های آزموده شده و مفید نگارش درمانی می‌توانند به کمک ما بیایند. بنابراین، این دوره بناست ساختارهایی را در اختیار شما قرار … ادامه خواندن دورۀ غیرحضوری نوشتاردرمانی | حالِ خوبِ نوشتن