صبح جادویی برای نویسندگان

نویسندگان زیادی از صبح جادویی بهره می‌برده‌اند: تونی موریسون ساعت ۴ صبح شروع به نوشتن می‌کرد و تا وقتی‌که بچه‌هایش بیدار شوند و آن‌ها را برای رفتن به مدرسه آماده کند، به نوشتن ادامه می‌داد. آنتونی ترولوپ با نوشتن در ساعت‌های ابتدایی صبح، قبل از اینکه شروع به کار کند، تقریبا ۵۰ رمان نوشت. او … ادامه خواندن صبح جادویی برای نویسندگان